Informacje o transmisjach Mszy Świętej i innych Nabożeństw na stronie Episkopatu Polski.
Opublikowano: 29/03/2020

Dekret Biskupa Gliwickiego z dnia 25 marca 2020.
Opublikowano: 27/03/2020

DEKRET BISKUPA GLIWICKIEGO – dnia 25 marca 2020 r. - kuria.gliwice.pl

1) Utrzymane zostaje w mocy postanowienie z dnia 14 marca 2020 roku zawieszające godziny sprawowania Mszy świętych w kościołach parafialnych, filialnych i kaplicach. Księża jednak nadal pozostają zobowiązani do codziennego – bez udziału wiernych, przy zamkniętych drzwiach – sprawowania Mszy świętych w/w obiektach sakralnych w przyjętych na dany dzień intencjach. W mocy pozostaje także nakaz odprawiania każdego dnia dodatkowej Mszy świętej do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii. (...)

Solidaryzując się z apelem władz państwowych prosi się wiernych, by także w niedziele i święta nakazane pozostali w domach i korzystali z udzielonej im dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej.

(...)

3) Ze względu na stan epidemiczny wszyscy wierni są zachęceni do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez komunię świętą duchową, którą można przyjąć posługując się następującą modlitwą: Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cie przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.

4) Duszpasterze zobowiązani są przypomnieć wiernym, że czas komunii świętej wielkanocnej, nakazanej trzecim przykazaniem kościelnym, obejmuje w Polsce okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.

(...)

Dalszą część można przeczytać na stronie kurii - tutaj.
Gość Niedzielny w formie elektronicznej.
Opublikowano: 27/03/2020

Najnowszego Gościa Niedzielnego można czytać w wersji elektronicznej. Więcej informacji tutaj.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Opublikowano: 25/03/2020

1) 25 marca - Dzień Świętości Życia połączony z adopcją dziecka poczętego - episkopat.pl


2) Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to modlitewne zobowiązanie podjęte przez konkretną osobę w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez okres 9 miesięcy. Ufamy, że pokorną i wytrwałą modlitwą wyprosimy u Wszechmocnego Boga łaskę ocalenia istniejącego już życia i doczekamy czasów, w których każde poczęte dziecko będzie przyjmowane z radością i miłością. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.


Postanowienia dodatkowe


Postanowienia dodatkowe (dodatkowe praktyki) są uzupełnieniem Duchowej Adopcji. Są dobrowolne, lecz są chętnie widziane i praktykowane, ponieważ często stanowią potrzebę większego zadośćuczynienia, dziękczynienia, bądź wyproszenia łask u Bożej Opatrzności. Żeby podjęte postanowienia praktyk skutecznie i do końca wykonać, najlepiej jest podjąć jedną lub najwyżej dwie praktyki. Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania adopcyjne. Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcje kontynuować, przedłużając praktykę o ilość dni opuszczonych.


W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego w Polsce i w związku z tym podjętymi środkami ostrożności w Diecezji Gliwickiej przyrzeczenie może być złożone prywatnie przed Krzyżem lub obrazem świętym w miejscu zamieszkania.


ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI


Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci.


Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno

i przyrzekam, że od dnia ..................... biorę w duchową

adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome,

aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego

życia

oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen.


Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:


 • jedna Tajemnica Różańca Świętego

 • moje dobrowolne postanowienia

 • oraz poniższa codzienna modlitwa "Panie Jezu", którą teraz po raz pierwszy odmówię


TEKST CODZIENNEJ MODLITWY "PANIE JEZU"


Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,

która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,

"Człowieka Zawierzenia", który opiekował się Tobą po urodzeniu,

proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w

niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem.

Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę,

aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Msze święte do dnia 29 marca.
Opublikowano: 15/03/2020

Przypominamy że w związku z dekretem Biskupa Gliwickiego, do dnia 29 marca Msze święte odbywają się bez udziału wiernych.

Msze święte w niedzielę:

8:00 (W kaplicy)
10:00 (W kościele)
12:00 (W kościele)

W tygodniu:

Poniedziałek, środa i piątek
w kościele o godzinie 18:00.

Wtorek 7:30 (Kaplica)
Czwartek 17:00 (Kaplica)*

Pełny porządek nabożeństw znajduje się tutaj.**

Kancelaria
(ul. Torowa 45)
Poniedziałek 12:00 - 15:00
Piątek 15:00 - 17:00
*W okresie wakacyjnym msze święte w Kościele o godzinie 18:00.
**Może zdarzyć się że msze święte będą odprawiane w innych niż podane tutaj godziny, dlatego warto upewnić się i zajrzeć do ogłoszeń parafialnych.

Wygląda na to, że korzystasz z przeglądarki Microsoft Edge

Strona może z tego powodu nie działać prawidłowo!

Jeśli tak jest, pobierz kompatybilną przeglądarkę tutaj!